Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Výhřez ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky je velmi (často jednou z příčin bolesti)častou příčinou bolestí zad stejně jako bolesti v jiných částech těla. Při výhřezu ploténky dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene, což se projevuje jako vystřelující bolest, která se postupně mění v tupou bolest. Často je bolest provázena pocitem brnění, mravenčení nebo znecitlivění postiženého místa vedoucí až k poruchám pohyblivosti a snížení svalové síly. Výskyt bolesti záleží na místě vyhřezlé ploténky, prakticky se může objevit v jakémkoli místě páteře, ale nejčastěji jsou postiženy krční a bederní meziobratlové ploténky. Bolesti v oblasti krční páteře mohou vystřelovat do jedné nebo obou horních končetin, a pokud je vyhřezlá bederní ploténka, často bývají postiženy podobným způsobem dolní končetiny.

Příčiny vzniku
Meziobratlové ploténky jsou chrupavčité destičky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli, které uspořádané nad sebou tvoří páteř. Meziobratlové ploténky jsou pružné, čímž zajišťují ohýbání a pohyb celé páteře a skládají se z chrupavčitého (rosolovitého) gelového jádra a vazivového prstence. K výhřezu meziobratlové ploténky dochází protržením vazivového pouzdra ploténky a únikem její vnitřní hmoty. Vyhřezlá ploténka tak může vyvíjet tlak na míchu nebo utlačovat jednotlivé nervové kořeny bočně vystupující z míchy. Vyhřezlá meziobratlová ploténka může způsobovat bolest jak v oblasti vyhřezlé vnitřní hmoty, tak i v částech těla, které jsou řízeny utlačovanými nervovými kořeny.

Samotná příčina vzniku vyhřezlé ploténky není vždy jednoznačná, ale v mnohých případech je společným faktorem (staří) degenerace tkání. S přibývajícím věkem ztrácejí meziobratlové ploténky hydrataci a stávají se tak méně flexibilními, čímž se zvyšuje riziko jejich vyhřeznutí. Ale může potkat i lidi s nižším věkem, kdy je to především způsobeno malou pohybovou aktivitou, což se týká na příklad sedavých zaměstnání. Dále je způsobeno nadměrným a nevhodným sportováním, nebo když je páteř při práci neúměrně fyzicky zatěžována.

Léčba
Pokud metoda CT páteře nebo magnetická resonance diagnostikuje výhřez ploténky, je zapotřebí přistoupit k jedné ze dvou typů léčby.( V lehčích případech) Nejprve se přistupuje k léčbě, která kombinuje (rehabilitaci) rehabilitační techniky a někdy i léky s protizánětlivými účinky(na zmírnění bolesti). Chirurgické (uvolnění) řešení stlačeného nervu a odstranění části vyhřezlé ploténky je voleno pouze v závažných případech, (nebo pokud bolest přetrvává i po šesti týdnech.)

Ve většině případů prvotní vystřelující bolest pomalu ustane. Samotná léčba trvá přibližně čtyři až šest týdnů. Pacientům jsou podávány léky proti zánětu a bolesti a je naordinována (dlouhodobá) rehabilitace, díky níž dochází ke zmírnění až vymizení obtíží. Správně voleným Cvičením se zpevňuje podpůrný svalový aparát páteře a snižuje se tak zátěž daného úseku páteře.

Pacientům je vždy doporučován co nejčastější pohyb, jelikož pro rychlejší léčbu je zapotřebí, aby byl pacient aktivní, ovšem cvičení a pohyby by neměly být nikdy prudké (a neklást moc velké nároky na záda). Ideálním doplňkovým pohybem je na příklad plavání a horolezectví.