Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Ultrasonoterapie

je mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži a lokálnímu zvýšení teploty tkání. To má za následek řadu fyziologických účinků:

  • Zlepšení metabolismu
  • Zvýšení propustnosti kapilár
  • Pokles aktivity sympatiku => zlepšení prokrvení a tím lepší svalová relaxace
  • Zlepšení regeneračních schopností tkání