Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Taping a Kineziotaping

Tato metoda byla vyvinuta v padesátých letech min. století jako prevence proti úrazům. Používána byla především ve vrcholovém sportu, až v posledních deseti letech se začíná ve větší míře používat i ve zdravotnictví v rehabilitaci.
Technika spočívá v oblepování kloubů a svalů speciálními páskami.

Tejpovací páska stimuluje a reguluje svalový tonus, při kterém dochází k reflexnímu ovlivnění kůže, svalů, segmenty v oblasti nalepené pásky přičemž se obnovuje fyziologická funkce pohybového aparátu.

Tapovací technika má svůj největší význam v ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní, nociceptivní aference s následným ovlivněním tonusové balance svalu a postavení ovlivňovaných segmentů.

Účinky kinesiologického tapingu:

 • zmírňuje bolesti
 • podporuje svaly v pohybu
 • uvolňuje nahromaděnou lymfatickou tekutinu
 • koriguje osovost kloubů
 • napomáhá při uvádění svalu nebo kloubu do správné polohy pro rehabilitaci
 • pomáhá slabým svalům tím, že je uvádí do normální polohy

Oblast sportovní

 • zlepšení sportovní výkonnosti
 • zlepšení svalových a kloubních funkcí
 • zlepšení krevního a lymfatického oběhu
 • podpora regeneračního procesu tkání

Oblast terapeutická

 • rehabilitace
 • terapie bolesti
 • pooperační stavy
 • ovlivnění svalového tonu (snížení svalového napětí i krevního tlaku ve svalu)
 • podpoření odtoku lymfy
 • zmírnění otoků

Exteroceptivní vnímání umožňuje pacientovi uvědomit si kontakt pásky s povrchem kůže, umožňuje relativně dlouhodobou stimulaci ve smyslu působícího mírného tahu (elastické vlastnosti tajpu) a ve smyslu regulace svalového tonu. Streč připevněné pásky způsobuje tah kůže a tím dochází k reflexnímu ovlivnění nejen kůže, ale i svalů v okolí připevněné pásky. Tímto mechanismem jsou ovlivňovány svaly uložené nejen přímo pod tajpem, ale i v jeho okolí. Změna napětí kůže má tedy reflexní odezvu na napětí svalu (v rámci daného dermatomu). Změna svalového napětí vyvolá změnu postavení kloubních komponent daného regionu.