Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové

Cvičební postup, kterým se dosahuje svalová aktivita potřebná k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a stabilizaci správného držení těla ve stoji, v sedě a při chůzi. Technika obsahuje mimo kožního dráždění chodidel a aktivace svalů nohy soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních polohách. Cílem je dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější volní kontrolu.

Vhodná /Určena pro: nestabilní poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické vertebrogenní syndromy, obecně vadné držení těla, idiopatická skolióza, organické mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy hlubokého čití, stavy vyžadující funkční stabilizaci páteře.