Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Metoda dle Ludmily Mojžíšové

Zrod metody Ludmily Mojžíšové a její rozšíření
Ludmila Mojžíšová zasvětila celý svůj život problematice funkčních poruch pohybového aparátu. Původně pomáhala vrcholovým sportovcům zmírnit či zcela odstranit bolesti namáhaných svalů. Byla si dobře vědoma důležitosti správného a pravidelného cvičení, po kterém je zapotřebí svaly nechat správně relaxovat. Při práci se sportovci sledovala i negativní dopady jejich nadměrné specializace pohybových úkonů, kdy dochází k přílišnému přepínání používaných svalů a naopak ochabování svalů jiných. Ze zkušenosti a na základě četných pozorování přistoupila Ludmila Mojžíšová k prvním pokusům o mobilizaci páteře, sakroiliakálního skloubení a žeber. Zpětná vazba u žen postupně ukazovala i pozitivní efekty v léčbě gynekologických obtíží. Rok 1977 představoval počátek tříleté spolupráce s doktorem gynekologie, profesorem Evženem Čechem. Společnou prací pomohli mnoha ženám a podíleli se na vědeckém výzkumu, jenž se týkal rehabilitace při léčbě sterility a dalších problémů v oblasti gynekologie. V průběhu let tak zpracovala vlastní postupy k léčbě bolestí v oblasti zad a její další úsilí bylo směřováno na léčení mužské a ženské sterility, dnes obecně známé pod názvem metoda Ludmily Mojžíšové. I přes hojné úspěchy a výzkumy prosazení samotné metody do lékařské praxe neproběhlo hned a bylo doprovázeno mnohými překážkami. Atestace na novou metodu léčby s názvem „Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility“ byla L. Mojžíšové udělena až v roce 1990.

Od roku 1991 je tato metoda oficiálně uznána ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem jako metoda první volby v oblasti léčby ženské neplodnosti. 

Tak byla započata cesta pro široké uplatnění metody v lékařské praxi. 
Metoda Ludmily Mojžíšové coby způsob léčby neplodnosti je postaven na reflexním ovlivnění aparátu pánevního dna propleteného řadou nervů a svalů, používá pohybovou léčbu v oblasti křížové kosti, bederní páteře, kostrče, pánve a svalů, jež mají vliv na jejich vzájemné umístění. Tato terapie se skládá z několika setkání u fyzioterapeuta/fyzioterapeutky, který je v této oblasti důkladně proškolen a aby bylo docíleno úspěšného výsledku, je zapotřebí, aby pacient prováděl dané cviky doma s každodenní pravidelnosti. Při první návštěvě je vysvětleno, jak vznikají jednotlivé blokády a spazmy, následuje vysvětlení důležitosti pravidelného cvičení, dále je pacient vyšetřen a fyzioterapeut mu prakticky předvede cviky. Sestava cviků je cílena na uvolnění, ale zároveň posílení m. levator ani a gluteálních svalů. Pacientce jsou předvedeny dvě série cviků skládající se vždy ze tří konkrétních cviků, uvolňují sakroiliakální skloubení a bederní páteř. Během dalších návštěv je vždy kontrolována správnost aplikovaných cviků, případně může být provedeno uvolnění lumbální páteře a sakroiliakálních kloubů za pomoci měkké techniky, případně mobilizace kostrče per rektum. Jestliže jsou lumbální a sakroiliakální klouby uvolněné a spazmy na stěně břišní vymizely, je ženě ukázána třetí trojice cviků posilující svaly pánevního dna, paravertebrální svaly, břišní svaly a gluteální svaly. Nejsou-li zjištěny při kontrole již žádné blokády, spazmy či příznaky subjektivního charakteru (např. různé bolesti), žena již může pokračovat ve cvičení sama.
 
Kdy může metoda pomoci

U následujícího výčtu potíží  může dojít díky metodě Ludmily Mojžíšové, jejího cvičení a mobilizacím, k zásadnímu zlepšení stavu: 

 • funkční vertebrogenní potíže (i na podkladě strukturálních změn)
 • skolióza u dětí mladších patnácti let
 • bolesti kostrče, artróza kyčlí
 • nepřítomnost krve během menstruace mladých žen
 • bolestivé zevní pohlavní orgány
 • bolestivá či nepravidelná menstruace
 • absence orgasmu, bolest způsobená pohlavním styku,
 • hypoplazie dělohy (malá, nevyvinutá)
 • zakloněná (obrácená) děloha
 • neprůchodnost vejcovodů
 • neschopnost otěhotnět (léčba funkční sterility)
 • opakované aborty (potraty), neschopnost donosit plod
 • modifikované cviky v těhotenství usnadňující porod
 • obstipace (zácpa)
 • zlepšení kvality spermií
 • pomočování u žen

Účinky léčby

 • U ženské sterility metoda dosahuje úspěšnosti (otěhotnění) 30–33 %. Pacientky se ale mimo jiné zbavují i těžkostí, mezi něž patří: bolesti hlavy, páteře a bolestivá menstruace.
 • Statistika dokládá, že pravidelným cvičením metody Ludmily Mojžíšové je dosaženo až 100% úspěšnosti při léčbě inkontinence u žen, kdy dochází ke znatelnému zlepšení stavu pacientek, dále u pacientů se strukturálními vertebrogenními obtížemi je potvrzené zlepšení u 70-80 % případů a v případě 60% mladých dívek s absencí menstruačního krvácení  byla metoda úspěšná v řešení tohoto problému.
 • Zlepšení o 37 % u mužů s problémy sníženého množství spermií. 
 • Samotná úspěšnost metody je v úzké závislosti na odhodlanosti muže/ženy pro pravidelné každodenní cvičení (ale záleží také na četnosti problémů, velikosti patologického nálezu, věku pacienta aj.).