Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Metoda dle Kabata / Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

proprioceptivní svalová facilitace využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o pohyby horních, dolních končetin a trupu uspořádaných do jednotlivých vzorců. Svalové skupiny pracují v několika rovinách, jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.

Významné elementy PNF jsou standardní pohybové vzorce, přizpůsobované vedení pohybu a přizpůsobovaný odpor. Ve skladbě pohybů hraje důležitou roli diagonální a spirálovitý pohyb. Nejnápadnější složkou metody jsou diagonální pohyby s rotací, což umožňuje maximální protažení svalů.

Vhodná /Určena pro:

Onemocnění CNS : centrální parézy, sclerosis multiplex aj

Poškození periferních nervů

Ortopedické poruchy: degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, stavy po operacích páteře, kloubů, funkční poruhy pohybového systému a svalové dysbalance

Traumatická poškození pohybového aparátu, stavy po zlomeninách, poranění vazů, šlach a svalů, svalová atrofie a kloubní kontraktury po delším znehybnění

Oslabení svalů a omezení rozsahu pohybů, nedostatečná kloubní stabilita, porucha svalové koordinace, spasticita

KI: bolest….některá závažná onemocnění srdce, metastazující zhoubné nádory a horečnaté stavy