Přejít na menu Přejít na obsah


Fyzioterapie, masáže, sportovní ortopedie. Speciální přístroje, magnetická léčba, laser a další…

Dermo-neuro-muskulární terapie dle Kenny

Svalová stimulace, která je určena k přípravě nervosvalového systému na nácvik pohybu ve funkčně oslabeném svalu. Využívá se tak zachované nervové aference. Rychlým pasivním cvičením dochází ke zkracování a prodlužování šlach a svalů, a tím stimulace propriocepce. Tato facilitační technika vyvolávala kontrakci na úrovni míšních reflexů.  Součásti této terapie je dále svalová reedukace, která sleduje především správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovování pohybových stereotypů. Jejich použitím se dosahuje přesného provedení požadované kontrakce ve svalu, který hraje v dané svalové skupině rozhodující roli - a zachování správného poměru sil v jednotlivých složkách funkční svalové skupiny.

V současné době nachází metoda uplatnění u terapie periferních paréz a u funkčních poruch motoriky.